wykorzystaj możliwości integratora logistycznego

Integrujemy spółki z sektora TSL. Zapewniamy komplementarność usług i budujemy bezpieczny model współpracy w ramach całego holdingu.

TOGETHER WE ARE STRONG

korzyści dołączenia do grupy

Łączymy spółki z sektora TSL w celu zwiększania rentowności i budowania przewagi konkurencyjnej. Zapewniamy dostęp do szerokich zasobów osobowych i finansowych umożliwiając osiąganie ponadprzeciętnych wzrostów szybko rozwijającym się spółkom. Struktura holdingu zapewnia wsparcie administracyjne i transfer know-how dla każdej jednostki w grupie. Gwarantujemy spółkom przynależnym parasol bezpieczeństwa, budując tym samym efekt synergii.

BEZPIECZEŃSTWO

FINANSE

KNOW-HOW

proces przyłączania marek

Przyłączanie marek do OMIDA Group to starannie zaplanowana i profesjonalnie przeprowadzana procedura, składająca się z wielu etapów, mająca na celu precyzyjne poznanie i zrozumienie potrzeb i celów każdej marki zainteresowanej współpracą z Grupą.

gradient

FORMULARZ

1

gradient

WERYFIKACJA

2

gradient

KONTAKT

3

gradient

SPOTKANIE

‎‎‎‎4

gradient

UMOWA

‎5

poznaj spółki z grupy

Obejrzyj materiały video naszych spółek.


FORMULARZ M&A

Sprzedaż firmy, rozwój przez połączenie lub wydzielenia biznesów (M&A) to jedne z najtrudniejszych mechanizmów przez jakie przechodzą liderzy. Wypełnij formularz a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie OMIDA Group Spółka Akcyjna (dalej: OMIDA Group S.A). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. AL. Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk, przez e-mail: rodo@omida-group.com Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług OMIDA Group S.A. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

w jaki biznes inwestujemy

Dzięki doświadczeniu i szerokiemu dostępowi do zasobów osobowych i finansowych wspieramy dynamicznie rozwijające się spółki TSL w osiąganiu ponadprzeciętnego wzrostu. Nasze inwestycje to nie tylko kapitał, ale także wartość dodana poprzez wiedzę branżową, sieć kontaktów i wsparcie operacyjne. Jesteśmy partnerem strategicznym, zapewniającym know-how, doradztwo i najlepsze praktyki, aby wspierać spółki w osiąganiu ich pełnego potencjału wzrostu. Szczególnie interesują nas spółki działające w spedycji i obsłudze logistyki kontraktowej.

Firmy spedycyjne

Firmy logistyczne

Zespoły wyspecjalizowane w biznesie kontraktowym

JAK ROŚNIEMY W OMIDA GROUP

graph

marki omida group

Zapewniamy spółkom przynależnym do naszej Grupy solidny parasol bezpieczeństwa. Nasza długoletnia obecność na rynku logistycznym oraz profesjonalizm w zarządzaniu to kluczowe elementy, które sprawiają, że nasi Partnerzy Biznesowi mogą czuć się pewnie i zaufać naszej stabilności. Tworzymy bezpieczne środowisko, które umożliwia naszym spółkom skoncentrowanie się na doskonaleniu swoich usług oraz rozwijaniu potencjału.

gradientphoto

modele przyłączeniowe

Istnieją dwa modele współpracy dostępne podczas przyłączenia zespołu lub spółki do OMIDA Group. Pierwszy to utworzenie nowego, samodzielnego podmiotu działającego w ramach istniejącej marki Grupy. Drugi to stworzenie zupełnie nowej, niezależnej spółki lub marki, która zostanie włączona do struktur OMIDA Group. Współpraca wewnątrz Grupy jest zawsze dostosowywana indywidualnie, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i finansowym, w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów dla wszystkich zaangażowanych stron.

TOGETHER WE ARE STRONG

TOGETHER

WE

ARE

STRONG

Szybkie zapytanie

Napisz do nas

Twój formularz trafi do naszego systemu i nadamy mu numer identyfikacyjny. Opiekun otrzyma Twoje zapytanie i skontaktuje się z Tobą.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie OMIDA Group Spółka Akcyjna (dalej: OMIDA Group S.A). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. AL. Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk, przez e-mail: rodo@omida-group.com Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług OMIDA Group S.A. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

Copyright 2023 - OMIDA Group S.A.

developed by AppClever

Copyright 2023 - OMIDA Group S.A.

developed by AppClever