Mamy zaszczyt oficjalnie ogłosić rozpoczęcie strategicznej współpracy między dwoma spółkami portfelowymi OMIDA Group: Virtus Logistics oraz Omida Logistics, dzięki której jako grupa stawiamy odważny krok w stronę rozwoju produktu intermodalnego i otwieramy nowe połączenie kolejowe w relacji Poznań-Duisburg. 

Spotkanie, jakie miało miejsce niedawno na terminalu, zaowocowało decyzją o inwestycji, której start zaplanowaliśmy na lipiec 2024 roku. Jest to kluczowy element rozwoju naszej działalności intermodalnej nawiązującej do ekologicznej misji, jaką wyznaczyliśmy na kolejne lata. 

Nasz pociąg intermodalny będzie kursował z wysoką regularnością, oferując 2 odjazdy do Niemiec oraz 2 odjazdy do Polski w tygodniu. Taka częstotliwość zapewnia elastyczność i pozwala na dostosowanie planów logistycznych do dynamicznych potrzeb rynkowych. To 38 miejsc na jednostki ładunkowe, a każde z nich przystosowane jest do transportu towarów o wadze do 27 ton, co oznacza, że jesteśmy w stanie przewieźć szeroki zakres towarów, od lekkich i objętościowych po ciężkie i kompaktowe.

Jak podkreśla Dyrektor Omida Intermodal Łukasz Eriksons: ,,Transport intermodalny jest przyszłością w Europie. Decyzje polityczne i zmiany w branży sprawiają, że transport drogowy staje się coraz mniej opłacalny i ekologiczny. Transport intermodalny jest realną odpowiedzią na te wyzwania, umożliwiającą skokowe obniżenie skali emisji gazów cieplarnianych do atmosfery nie wymagające ogromnych inwestycji w ciągniki elektryczne”.

Oprócz redukcji emisji CO2 ten rodzaj serwisu pozwala na utrzymanie elastyczności w planowaniu tras, a także coraz częściej na zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Niewątpliwą i rosnącą zaletą w okresie obniżającej się dostępności przewoźników drogowych będzie miała też pewność funkcjonowania serwisu intermodalnego, którego najważniejszym komponentem jest serwis kolejowy.

Połączenie operacyjnych działów dwóch spółek to dodatkowy atut, który pozwala na skorzystanie z zasobów i kompetencji obu firm. To wymiana doświadczeń, dostęp do większej floty i wspólna infrastruktura, która pozwala na rozwój sieci transportowej i poszerzenie gamy oferowanych połączeń. 

Działając razem szybciej reagujemy na zmiany rynkowe i wykorzystujemy efekty synergii.

default

Jesteśmy przekonani, że ta strategiczna inicjatywa otworzy nowe możliwości rozwoju dla naszych spółek portfelowych. Połączenie działań w ramach działalności OMIDA Group stworzy silną platformę do rozwoju oraz przyczyni się do dalszego wzrostu naszej pozycji na rynku transportu intermodalnego.

TOGETHER WE ARE STRONG

Inne Artykuły