Z przyjemnością informujemy, iż do OMIDA Group dołączył Robert Pikus na stanowisku Chief Strategy Officer (Dyrektor ds. Strategii oraz Fuzji i Przejęć). Robert będzie odpowiedzialny za formułowanie długoterminowej strategii Grupy OMIDA oraz nadzór nad projektami fuzji i przejęć (Mergers & Acquisitions / „M&A”), w tym rozwój inicjatywy Integratora Logistycznego. Robert posiada bogate doświadczenie oraz wyjątkowe umiejętności w ww. aspektach.

Swoją karierę rozpoczął jako konsultant biznesowy w renomowanej firmie EY, w której rozwijał kompetencje zawodowe przez ponad 5 lat, zdobywając wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz fuzji i przejęć, a także umiejętności niezbędnych do przeprowadzania kompleksowych analiz strategicznych oraz opracowywania innowacyjnych rozwiązań.

Następnie przez prawie 6 lat pracował w Enterprise Investors, wiodącej firmie Private Equity w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie jako Dyrektor Inwestycyjny odpowiadał za cały proces inwestycyjny w spółki z portfela funduszu. Jako członek kilku rad nadzorczych udzielał wsparcia założycielom i zarządom spółek na różnych etapach rozwoju, przy wielu złożonych inicjatywach biznesowych.

Przez ostatnie 5 lat doradzał prywatnym przedsiębiorcom oraz firmom z sektora Private Equity / Venture Capital, głównie w zakresie przejęć (bolt-on acquisitions). Jego doskonałe umiejętności analityczne, negocjacyjne, a także szeroka perspektywa strategiczna zaowocowały licznymi sukcesami.

Jesteśmy przekonani, iż Robert wniesie ogromną wartość dodaną dla naszej organizacji. Wierzymy, że jego wiedza i wyjątkowe umiejętności pomogą w dalszym wzroście OMIDA Group.

Inne Artykuły