W ostatnich miesiącach obserwujemy dynamiczny rozwój w Omida Intermodal. Podpisaliśmy umowy z kilkoma kluczowymi klientami oraz powiększyliśmy nasz zespół o nowe osoby, co stanowi istotny krok naprzód dla całego produktu. Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania, jakie klienci szykują dla nas z uwagi na coraz bardziej istotny wpływ transportu na środowisko. W ramach rozwoju marki Omida Intermodal przygotowaliśmy nowy branding, który ma za zadanie wyróżnić nasz produkt na rynku.

Nowy branding ma na celu skuteczniejszą komunikację z naszymi docelowymi klientami oraz interesariuszami. Wraz z nim planujemy rozpocząć agregowanie różnego rodzaju przykładów współpracy z naszymi klientami. Mają one posłużyć jako wzorzec do naśladowania przez inne firmy, którym nie jest obojętna przyszłość naszej planety. Te wyjątkowe historie pozwalają nam wzrastać i sięgać po coraz bardziej odważne projekty. Nasz zespół od samego początku wierzył, że dbałość o dobrostan ludzi i środowisko będzie dobrym kierunkiem dla naszej Grupy. Sukces Omida Intermodal odbieramy jako jasny sygnał, że dokonaliśmy dużego postępu i będziemy nadal dynamicznie się rozwijać.

POBIERZ – Księga znaku Intermodal

Inne Artykuły