W OMIDA Group zawsze stawiamy na rozwój i innowacje, dlatego z wielką przyjemnością przedstawiamy Wam nowego CFO i członka Zarządu Artura Waśkiewicza. Artur dołączył do struktury Integratora Logistycznego, przynosząc ze sobą bogate doświadczenie z różnorodnych branż i nowe spojrzenie na finanse w kontekście szybko zmieniającej się branży TSL. Jego kariera jest pełna sukcesów w różnych branżach, co czyni go idealnym kandydatem do wspierania OMIDA Group w wyzwaniach, jakie stoją przed nami. W poniższym wywiadzie Artur dzieli się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości OMIDA Group, swoich pasji oraz planów na rozwój finansowy firmy.

Artur, witamy w OMIDA Group! Na początek, chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o Twojej dotychczasowej karierze i tym, co skłoniło Cię do dołączenia do nas. Powiedz nam, jakie były kluczowe momenty na Twojej drodze zawodowej?

Artur: Moja kariera rozpoczęła się ponad 25 lat temu w doradztwie strategicznym, a od roku 2001 związany jestem z firmami usługowymi. Przez 12 lat, pracowałem w różnych spółkach Grupy Orange w Polsce i za granicą, co dało mi unikalną perspektywę na zarządzanie finansami w dużych korporacjach. Kolejny etap to praca w firmach właścicielskich, z różnych branż, wspieranych przez fundusze inwestycyjne, w których moja praca koncentrowała się na pozyskiwaniu finansowania, przygotowaniu i przeprowadzeniu zmian właścicielskich oraz usprawnieniach raportowania zarządczego. W OMIDA Group widzę szansę na wykorzystanie tych doświadczeń w kontekście dynamicznie rozwijającej się branży TSL.

Jakie czynniki zadecydowały o Twojej decyzji dołączenia do zespołu OMIDA Group?

Artur: Decyzja o dołączeniu wynikała z kilku powodów. Przede wszystkim, był to ogromny potencjał rozwoju, jaki OMIDA Group prezentuje na rynku. TSL to dynamiczna branża, a OMIDA już wyznacza standardy innowacji i skuteczności. 

Drugi kluczowy czynnik to kultura organizacyjna i wartości, które OMIDA Group pielęgnuje. Od pierwszych spotkań z zespołem zarządzającym, dało się zauważyć silne zaangażowanie w budowanie kultury opartej na współpracy, innowacyjności i ciągłym rozwoju. W OMIDA Group ludzie naprawdę są na pierwszym miejscu, a ich rozwój jest równie ważny jak rozwój całej firmy. 

Kierowałem się również możliwością pracy z wyjątkowo utalentowanym zespołem. Profesjonalizm, pasja i zaangażowanie ludzi, z którymi miałem okazję się już spotkać, przekonały mnie, że to miejsce, gdzie mogę nie tylko dzielić się swoim doświadczeniem, ale również nieustannie uczyć się od innych. 

Jaką rolę zamierzasz pełnić w OMIDA Group? Jakie zmiany i inicjatywy planujesz wprowadzić jako CFO?

Artur: Jako CFO OMIDA Group, zamierzam pełnić rolę strategicznego partnera biznesowego, skupiając się na zwiększeniu wartości firmy dla akcjonariuszy i inwestorów. Moje działania będą koncentrować się na zaawansowanej analizie finansowej, optymalizacji struktury kapitałowej oraz identyfikacji i realizacji możliwości wzrostu poprzez akwizycje. Planuję wprowadzić nowoczesne narzędzia analityczne pozwalające prognozować sprzedaż naszych usług w oparciu o cykl gospodarczy i/lub trendy rynkowe, co umożliwi nam szybsze reagowanie na zmiany i wykorzystanie nowych możliwości. Kładę również duży nacisk na usprawnienie procesów wewnętrznych i raportowania, aby zapewnić lepszą kontrolę i przejrzystość finansową. Inicjatywy te mają na celu nie tylko poprawę wyników finansowych, ale również zwiększenie konkurencyjności OMIDA Group na rynku TSL.

Artur, powiedz nam jakie doświadczenie wnosisz do OMIDA Group, szczególnie w kontekście akwizycji i integracji spółek? Jak Twoje doświadczenie wpłynie na rozwój i wzrost OMIDA Group?

Artur: Moje doświadczenie obejmuje udział w blisko 20 akwizycjach, które zwiększały geograficzny zasięg działania oraz przyniosły bezpośrednie korzyści finansowe. Odpowiadałem za integrację nabywanych spółek, skupiając się na uwspólnianiu procedur, systemów i kultury organizacyjnej. W OMIDA Group, zamierzam wykorzystać to doświadczenie do realizacji strategii ekspansji poprzez skuteczną integrację nowych podmiotów w struktury Grupy. Kluczowym aspektem będzie tu harmonijne połączenie kultur organizacyjnych, procesów biznesowych i systemów IT, aby zapewnić realizację synergii i maksymalizację wartości dla OMIDA Group.

Branża TSL jest specyficzna. Jakie widzisz wyzwania i szanse dla siebie w OMIDA Group?

Artur: Branża TSL jest dla mnie nowym wyzwaniem, ale uważam, że pewne umiejętności są uniwersalne i można je z powodzeniem przenosić między różnymi sektorami. To, co łączy moje poprzednie stanowiska, to przede wszystkim praca w usługach, co jest również kluczowe w TSL. Jest to dynamiczna i wymagająca branża, co wiąże się z wyzwaniami takimi jak ciągłe zmiany regulacji, potrzeba innowacji technologicznych oraz zarządzanie złożonymi łańcuchami dostaw. Jednocześnie, widzę ogromne szanse dla OMIDA Group, w szczególności w obszarze digitalizacji procesów, rozwoju usług dodanych oraz ekspansji międzynarodowej. Moim celem jest wykorzystanie tych szans do wzmacniania pozycji firmy na rynku.

Czy widzisz synergię między Twoimi poprzednimi doświadczeniami a nowymi wyzwaniami w OMIDA Group?

Artur: Absolutnie tak. Moje dotychczasowe doświadczenia, obejmujące szeroki wachlarz branż i funkcji, od strategicznego doradztwa po finanse i operacje, dają mi unikalną perspektywę, którą mogę wykorzystać w OMIDA Group. Praca w różnorodnych sektorach nauczyła mnie adaptacji do szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz efektywnego zarządzania zespołami w rozproszonej strukturze i skomplikowanych środowiskach projektowych. W OMIDA Group widzę możliwość wykorzystania tych umiejętności do promowania innowacji, optymalizacji procesów i wzmacniania naszej konkurencyjności. Dzięki doświadczeniu w akwizycjach i integracjach mogę przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania zmianą oraz zwiększenia efektywności operacyjnej i finansowej Grupy, co jest kluczowe w dynamicznie rozwijającym się sektorze.

Jakie cele stawiasz przed sobą w OMIDA Group?

Artur: W OMIDA Group stawiam sobie za cel nie tylko utrzymanie, ale i znaczące zwiększenie efektywności operacyjnej i rentowności. Moim celem będzie zmiana proporcji finansowania krótkoterminowego względem długoterminowego, co wpłynie znacząco na możliwości OMIDA Group w kontekście działań związanych z M&A. Planuję również zintensyfikować działania na rzecz cyfryzacji i automatyzacji procesów, co pozwoli na lepszą kontrolę kosztów i szybszą realizację zadań. Kluczowym celem będzie również rozwijanie naszego portfolio produktowego i ekspansja na nowe rynki poprzez strategiczne akwizycje, co zwiększy nasz udział w rynku i wzmocni pozycję OMIDA Group jako lidera branży TSL. Chciałbym również budować silne i trwałe relacje z partnerami biznesowymi, bazując na zaufaniu i wysokiej jakości świadczonych usług. Ważnym aspektem moich działań będzie też rozwój talentów w naszej organizacji i promowanie kultury ciągłego uczenia się i innowacji.

Artur, na co mogą liczyć pracownicy OMIDA Group i jaki to będzie miało wpływ na Grupę?

Artur: Planuję skorzystać z metodologii pracy, które sprawdziły się w mojej dotychczasowej karierze. Będzie to m.in. metodyka Lean Management, mająca na celu optymalizację procesów operacyjnych i eliminację marnotrawstwa, co w dalszej kolejności powinno przyczynić się do zwiększenia efektywności i podnoszenia marży. Kluczową rolę zagra też zaawansowana analityka danych i Business Intelligence, dzięki którym będziemy mogli lepiej rozumieć nasze procesy biznesowe, przewidywać trendy rynkowe i podejmować decyzje w oparciu o dane. Niezwykle ważne będzie również zarządzanie zmianą, która umożliwi skuteczne wdrażanie nowych rozwiązań i technologii w naszej organizacji, minimalizując opory i maksymalizując zaangażowanie pracowników. Jestem zwolennikiem małych kroków podejmowanych każdego dnia, po to, aby w rezultacie osiągnąć większe cele, jakie stoją przed nami.

Czym różni się finansowanie długoterminowe od krótkoterminowego i jakie zmiany to przyniesie dla OMIDA Group?

Artur: Finansowanie długoterminowe różni się od krótkoterminowego głównie horyzontem czasowym oraz celami, na które są zaciągane środki. Finansowanie krótkoterminowe, takie jak kredyty obrotowe czy faktoring, służy głównie pokryciu bieżących potrzeb, takich jak płatności dla dostawców czy pokrycie kosztów operacyjnych. Z kolei finansowanie długoterminowe jest zaciągane na większe inwestycje, akwizycje lub rozwój nowych obszarów biznesowych i zazwyczaj obejmuje okresy dłuższe niż rok. Dla OMIDA Group, przejście na większy udział finansowania długoterminowego oznacza stabilizację źródeł finansowania i możliwość realizacji długoterminowej strategii wzrostu. Pozwoli to na łatwiejsze planowanie i realizację większych projektów strategicznych, takich jak rozbudowa infrastruktury, inwestycje w nowe technologie czy ekspansja na nowe rynki. Dzięki temu, OMIDA Group będzie mogła skupić się na długoterminowym rozwoju i wzmacnianiu swojej pozycji.

Co według Ciebie najbardziej wyróżnia OMIDA Group?

Artur: OMIDA Group wyróżnia przede wszystkim elastyczność i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość usług i budować trwałe relacje z klientami. Ponadto, innowacyjność i ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych pozwalają na optymalizację procesów i zwiększenie efektywności, co jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniającym się sektorze logistyki i transportu. Nasza wizja bycia Integratorem Logistycznym, który zapewnia kompleksowe rozwiązania logistyczne, również wyróżnia nas na tle konkurencji. Silny nacisk na rozwój i wykorzystanie najnowszych technologii w procesach logistycznych umożliwia nam oferowanie usług na najwyższym poziomie. To wszystko, połączone z doświadczeniem i profesjonalizmem naszego zespołu, czyni OMIDA Group solidnym i zaufanym partnerem w branży.

Prywatnie jesteś fanem gier komputerowych i jazdy na rolkach. Czy te pasje pomagają Ci w pracy?

Artur: Tak, absolutnie. Gry komputerowe rozwijają strategiczne myślenie i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, co jest bardzo przydatne w dynamicznym środowisku biznesowym. Z kolei jazda na rolkach to doskonały sposób na odstresowanie i znalezienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
Uważam, że pasje i hobby mają duży wpływ na naszą efektywność w pracy, pozwalając zachować umysł w dobrej kondycji.

Dziękujemy Artur, za podzielenie się swoimi przemyśleniami. Jesteśmy przekonani, że Twoje doświadczenie i energia przyczynią się do dalszego sukcesu OMIDA Group.

Inne Artykuły