Gala Operator Logistyczny 2023 - Omida Logistics

Omida Logistics otrzymuje wyróżnienie w badaniu Operator Logistyczny 2023. Ta nagroda jest potwierdzeniem, że przyjęta przez nas strategia odpowiada na potrzeby Klientów Grupy Kapitałowej Omida.
Dziękujemy naszym Klientom, którzy są motywacją do ciągłego doskonalenia realizowanych przez nas usług w branży TSL. Gratulujemy wszystkim firmom, które wzięły udział w badaniach — to dzięki Wam, nasza branża rozwija się w dynamiczny sposób. 
Podziękowania również dla organizatorów tego prestiżowego wydarzenia za rozwój inicjatywy Operator Logistyczny Roku.

Podczas tegorocznego wydarzenia reprezentowali nas:
– Inez Kawicka – Legal & Compliance Director – OMIDA Group S.A.
– Bartosz Kujawa – Dyrektor Oddziału – Omida Logistics Sp. z o.o.
– Norbert Ołtarzewski – Prezes Zarządu – Omida Solutions Sp. z o.o.

Omida Logistics receives an honorable mention in the survey of Logistics Operator 2023. This award is confirmation that the strategy we have adopted meets the needs of Omida Group’s customers.

We would like to thank our customers, who are the motivation for continuous improvement of the services we provide in the TSL industry.

Congratulations to all the companies that took part in the survey – thanks to you, our industry is developing in a dynamic way. 

Thanks also to the organizers of this prestigious event for developing the Logistics Operator of the Year initiative.

During this year’s event we were represented by:
– Inez Kawicka Legal & Compliance Director – OMIDA Group S.A.
– Bartosz Kujawa – Branch Director – Omida Logistics Sp. z o.o.
– Norbert Ołtarzewski – CEO – Omida Solutions Sp. z o.o.

Inne Artykuły